EHS Leader (Environment, Health & Safety)

Detta är en annons som konsult hos en av våra kunder i Uppsala som bedriver ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljö- och miljöarbete för att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en låg miljöpåverkan. Nu söker vi efter en Arbetsmiljöingenjör och miljöspecialist till vår kund för verksamheten i Uppsala.

Som Arbetsmiljöingenjör och miljöspecialist är du ett viktigt stöd till verksamheten i arbetsmiljöfrågor och frågor kopplade till vår operativa miljöprestanda. Du kommer driva ständiga förbättringar inom arbetsmiljö och miljöprestanda samt medvetandegöra och följa upp på utvecklingen. Målsättningen baseras bade på de lokala Svenska lagar och förordningar på området likväl som kundens interna EHS ramverk (Environment, Health & Safety).

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

I din roll kommer du ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete samt miljöarbete både strategiskt och operativt och agera expertstöd inom förbättringsarbete, både gällande lagkrav och koncerninterna riktlinjer och kravställningar.
• Stöd till anläggningens ledning i frågor gällande arbetsmiljö och miljö.
• Säkerställa lagefterlevnad och efterlevnad av ledningssystem.
• Organisera och leda relevanta revisioner och tillsynsbesök.
• Förbättringsarbete, övningar, riskanalyser samt utredningar inom miljö och arbetsmiljöområdet.
• I samverkan med kollegor centralt inom koncernen och lokalt utveckla instruktioner inom området och implementera dem i verksamheten.
• Följa upp och sammanställa rapportering på miljö- och arbetsmiljöområdet.
• Hantera arbetsmiljöronder.
• Stötta linjeorganisationen i det dagliga arbetsmiljö- och miljöarbetet även praktiskt.
• Samverka med övriga ansvariga inom verksamheten för vidareutveckling av verksamhetens arbete inom området.

Vem är du?

Utbildning:
• Akademisk utbildning eller motsvarande relevant utbildning med arbetsmiljö- och/eller miljöinriktning.

Erfarenhet:
• Arbetserfarenhet inom arbetsmiljö och miljö med fördel inom tillverknings/produktions industrin.
• Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och miljölagstiftning.
• Erfarenhet av riskanalyser samt grundorsaksutredningar.
• Erfarenhet av miljörapportering.
• Kunskaper i, och erfarenhet av, ISO 14001 och ISO 45001, gärna från integrerade ledningssystem.

Om verksamheten

Vi på QRIOS är ett bolag i stark tillväxt. Vi genomför varje år tusentals rekryterings- och konsultuppdrag till våra kunder, som både är privata företag och verksamheter inom den offentliga sektorn.
QRIOS Life Science riktar sig till dig som har en kemiteknisk, biokemisk, naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund.
Vi erbjuder ett kompetitivt lönepaket och möjlighet till karriärutveckling inom växande företag. Skicka in din ansökan idag och ta chansen att arbeta med spännande projekt och utmaningar inom life science.

Vi ser fram emot att höra från dig! Urval sker löpande, vi kontaktar vid relevans.

Fakta

 • Bransch

  Engineering

 • Stad

  Uppsala

 • Anställningsform

  Tillsvidareanställning

 • Uppdragstyp

  Heltid

 • Sista ansökningsdag

  2024-05-24

 • Referensnummer

  1059

 • Ansök här

Har du frågor?