Hur vi arbetar

Det viktigaste vi har är våra medarbetare

Vi på QRIOS vet att det viktigaste vi har är våra medarbetare. Från första kontakten i vår rekryteringsprocess till hur vi internt skräddarsyr vårt arbetssätt för att främja och möjliggöra kontinuerlig utbildning. Du har möjlighet att välja mellan flera olika utmanande uppdrag och kan känna dig trygg med att dina kollegor på QRIOS har ett tekniskt kunnande på mycket hög nivå. Vi är inte intresserade av att vara ett konsultbolag i mängden – vi är intresserade av att vara bäst på det vi gör.

Nyfikna och vill alltid fortsätta utvecklas. QRIOS MINDS GO FURTHER.

Vår rekryteringsprocess

Från första kontakten i vår rekryteringsprocess till att du slutligen ansluter till team QRIOS kommer vi utvärdera varandra på flera sätt. Vi säkerställer att det finns grunder för ett bra samarbete och att vi har en gemensam syn på hur en bra arbetsplats skall vara. Vi kommer utmana dina tankar och ditt synsätt, och vi vill att du gör likadant.

Matchar allt hittills kommer du att få göra tester som är relaterade till din kompetens och erfarenhet. Allt ifrån personlighetstester till djupare tekniska tester ingår för att få en bild av var du står kompetensmässigt i dagsläget. Vi vill förstå dina starka sidor och vad vi tillsammans kan utveckla.

Vi vet att kraven för att bli en medlem av QRIOS teamet är mycket höga och att många tyvärr inte alltid lyckas ta sig hela vägen fram. Oavsett utfall på testerna kommer vi träffas på nytt för att diskutera och få en djupare förståelse till resultatet. Förhoppningsvis leder processen slutligen fram till att vi är överens om att vi vill bli kollegor framöver.

Väl inne på QRIOS har du ett management team som dagligen är ute och träffar en mängd kunder för att hitta och skapa nya möjligheter för ditt nästa drömuppdrag. Vi har under vår rekryteringsprocess med dig fått en bra bild av vad du vill med din karriär och jobbar nu aktivt för att hjälpa dig dit. Vi vet att ett uppdrag måste kännas rätt, därför gör vi alltid val av uppdrag i nära dialog med varandra.

Tillsammans med din närmaste chef kommer ni skapa din utbildningsplan som hjälper dig att fortsätta utvecklas och nå dina mål.

För att din vardag hos oss ska vara så som du vill att den ska vara, oavsett om det gäller uppdrag, utbildningar eller allmän trivsel, så träffar du löpande din chef och dina kollegor på QRIOS.

Detta ger dig också en inblick i management teamets vardag och arbetsuppgifter. Du kan exempelvis hjälpa till med affärsutveckling, rekryteringsprocesser och kvalitetssäkra potentiella nya QRIOS medlemmar samt utbilda kollegor. Många av QRIOS konsulter vill även engagera sig i områden de brinner lite extra för eller kanske testa något de inte gjort innan, t.ex. mentorskap, teamledarskap eller delta i seminarier och konferenser.

Vi ger dig förutsättningarna, du bestämmer.

QRIOS MINDS GO FURTHER.

Nyfiken på nya utmaningar?

Här hittar du våra aktuella rekryteringar och konsultuppdrag.

Lediga jobb