Konsultportal

Som konsult på QRIOS är du vår allra viktigaste tillgång. Hos oss är du QRIOS även när du arbetar ute hos kund, du har en konsultchef som är engagerad i din utveckling och du får stora möjligheter att berika ditt CV och din karriär.

För oss är det självklart att vi tar vårt arbetsgivaransvar i alla situationer. Vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal, friskvård osv. Vi värdesätter god etik, jämställdhet och gott ledarskap och våra ledord är People, Tech, Education & Curiosity.

Denna portal ger dig en kort beskrivning av QRIOS förmåner samt praktisk information som kan vara värdefull för dig som är ny hos oss.
Varmt välkommen!

QRIOS Medarbetarundersökning

Varje år genomför QRIOS vår medarbetarundersökning genom vilken får vi reda på dels vad som fungerar bra hos oss, men också vad som behöver förbättras för att vi ska bli ännu bättre. Därför vill vi redan nu be dig att delta i undersökningen och vara med att utveckla QRIOS som arbetsplats. Allas synpunkter är otroligt viktiga för oss.

Tidrapportering

Din tidrapport är underlag för din lön och för vår fakturering till din uppdragsgivare. Det är därför mycket viktigt att du minst en gång i veckan, men gärna dagligen, noterar dina arbetade tider eller eventuell frånvaro i tidrapporteringssystemet. Efter arbetsdagens slut den 15:e respektive den sista varje månad godkänner du rapportperiodens tider.

Uppstår frågor kring din tidrapportering, kontakta din konsultchef eller QRIOS centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@qrios.se.

Klicka här för att komma till tidrapportering

Sjuk- och friskanmälan

Skulle du bli sjuk eller behöva vara hemma för vård av sjukt barn, anmäler du det både till din kontaktperson på uppdraget och din konsultchef eller till QRIOS centrala supportfunktion 020-695 070. Uppge namn och personnummer, vilket QRIOS-bolag du är anställd på samt första frånvarodag och uppskattad dag för återgång till arbetet.

Från och med den åttonde sjukdagen kommer du att behöva skicka in ett läkarintyg. Detta intyg skickas till din konsultchef. När du är åter i arbete och frisk igen, anmäler det till vår supportfunktion, så registreras din frånvaroperiod korrekt i din tidrapport.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk beräknas din sjuklön utifrån ett genomsnitt av de tre föregående månadernas totala förtjänst. Sjukfrånvaro är inte prestationslönegrundande. Kontakta löneavdelningen om du har frågor om din sjuklön.

Rese- och utläggsredovisning

På QRIOS använder vi ett elektroniskt reseräkningssystem, Flex, för redovisning av kostnader i samband med resor och utlägg.

Observera att Flex stängs den 10:e varje månad, så se till att din reseräkning är registrerad, klarmarkerad och dina kvitton inskickade till din konsultchef senast den 3-4:e varje månad för attestering. Notera att utlägg alltid ska redovisas samma månad som de har gjorts.

Klicka här för att komma till Flex reseräkningssystem

020-supporten

Frågor som rör tidsrapportering och reseräkningssystemet besvaras av din konsultchef eller QRIOS centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@qrios.se.

Funktionen bemannas av QRIOS egen personal från admin, lön- och ekonomiavdelningen.

Friskvård

QRIOS har en friskvårdspolicy som reglerar hur friskvårdsbidraget tilldelas. Vid provanställning gäller samma regler som vid tillsvidareanställning. Friskvårdsbidraget betalas ut proportionellt till anställningens längd samt proportionellt till din sysselsättninggrad, och vilken summa som gäller kan du fråga din konsultchef om. Det innebär till exempel att en medarbetare som är visstidsanställd tre kalendermånader kan erhålla bidrag om max ¼ av årssumman. Förlängs anställningen kan medarbetaren kvittera ut ytterligare ersättning motsvarande det antal månader anställningen gäller. För mer information kontakta din konsultchef.

QRIOS friskvårdsportal (nedan) har ett brett erbjudande inom friskvård och erbjuder medlemskap vid de flesta av Sveriges träningsanläggningar, bland annat SATS, Friskis och Svettis, Nordic Wellness och Fitness 24/7. Önskar du köpa medlemskap vid anläggning som ej finns i portalen går det bra att göra det separat direkt vid anläggningen och sedan registrera utlägg i portalen. Du kan köpa valfritt träningskort, massage eller annan av skatteverket godkänd förmånsfri aktivitet.

Epassi-portalen

Alla medarbetare har tillgång till ett friskvårdsbidrag (vid anställningstid över 3 månader). Summan anpassas om du arbetar del av året. Välj bland hundratals aktiviteter hos tusentals anläggningar. Bland annat Nordic Wellness, SATS, Friskis & Svettis och Actic. Dessutom kan du yoga, spela tennis, simma, genomgå hälsoprogram och mycket mer.

Länk till portalen

Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på hemsidan. Du kan logga in med BankID eller personnummer och lösenord.

Kontaktuppgifter Epassi
Mail: info@epassi.se
Telefon 08-510 622 90
Supporten är öppen helgfria vardagar kl. 08.00 – 17.00
Mer information om Epassi friskvårdsportal finns på www.epassi.se

 

Vid frågor kontakta QRIOS centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@qrios.se.

Försäkringar och pension

Genom din anställning på QRIOS omfattas du av följande försäkringar:

 • Tjänstepensionsförsäkring (ITP m.m.), Alecta (f.d. SPP)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Fora (f.d. AMF)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Ansvarsförsäkring
 • Tjänsteförsäkring
 • ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller ålderspension, sjukpension, delpension samt pension till efterlevande.

Samtliga tjänstemän som har fyllt 25 år och som arbetat minst 416 timmar föregående kalenderår, anmäls av QRIOS till ITP-planen. TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp.

Frivillig Gruppförsäkring

Under din anställning hos QRIOS kan du teckna frivillig gruppförsäkring, vilket är ett ekonomiskt grundskydd som kompletterar det lagstadgade skydd som samtliga anställda har, exempelvis sjukpenning och tillgång till arbetslöshetsersättning. Gruppförsäkringen erbjuds via QRIOS, är frivillig att teckna och den anställde betalar själv. QRIOS frivilliga gruppförsäkring skyddar dig vid händelser som exempelvis:

 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Arbetslöshet
 • Dödsfall
 • Barns- och ungdoms sjukdom eller olycksfall

Önskar du veta mer om QRIOS frivilliga gruppförsäkring, kontakta Söderberg & Partners på 060-740 24 40 eller grupp@soderbergpartners.se.

Lönefrågor

Har du frågor kring din lön vänder du dig till din konsultchef eller vår löneavdelning. De hjälper dig med frågor som exempelvis rör sjuklön, föräldrapenning, semesterdagar och traktamente.

Vi rekommenderar dig att ta för vana att titta på din lönespecifikation varje månad i samband med löneutbetalningen. Där finner du information om månadens lön, antal semesterdagar m.m. Detta gör du enklast genom att ladda ner appen Kivra och får därmed varje månad tillgång till din lönespecifikation. För att ladda ner appen krävs det att du har ett BankID.

Vid frågor till löneavdelningen kontakta oss på 020-695 070 eller 020support@qrios.se.