Vi försörjer läkemedelsindustrin med specialistkompetenser

Tillsammans förbättrar vi människors hälsa

Vi har kunskap om hela kedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och utveckling genom kliniska studier, tillverkning och kommersialisering. Vi jobbar både med stora läkemedelsbolag och många mindre växande bolag.

Tillsammans bidrar vi för att förbättra människors hälsa. Ni med er utveckling och tillverkning och vi med den kompetens ni behöver.

Ditt bolag behöver förutsättningar för att växa och utvecklas. Rätt kompetens är avgörande för er framgång.

Vi erbjuder den kompetens ni behöver för er verksamhet genom konsulter, rekrytering och managementuppdrag. QRIOS MINDS GO FURTHER.

Vanliga tjänster och roller

 • Account Managers
 • Affärsutvecklare
 • Analytiska kemister
 • Apotekare
 • Bioanalytiker
 • Bioinformatiker
 • Biokemister
 • Biomedicinska analytiker
 • Biostatistiker
 • Cellbiologer
 • Chefer inom Clinical Operations
 • Chief Medical Officers (CMO)
 • Chief Scientific Officers (CSO)
 • Epidemiologer
 • Farmaceuter
 • Farmakokinetiker
 • Forskare
 • Forskningschefer
 • Forskningsingenjörer
 • Immunologer
 • Kliniska konsulter
 • Kliniska prövningsledare
 • Kvalitetschefer
 • Laboratorieassistenter
 • Laboratoriechefer
 • Laboratorieingenjörer
 • Läkemedelskemister
 • Läkemedelskonsulter
 • Läkemedelsutvecklare
 • Materialkemister
 • Mikrobiologer
 • Molekylärbiologer
 • Organiska kemister
 • Personal inom produktion
 • Personal inom Quality Control (QC)
 • Processingenjörer
 • Processoperatörer
 • Processtekniker
 • Produktchefer
 • Produktionschefer
 • Produktspecialister
 • Produktutvecklare
 • Projektledare inom prekliniska och kliniska studier
 • Projektledare inom tillverkning
 • Receptarier
 • Risk Manager
 • Serviceingenjörer
 • Specialister inom DMPK
 • Specialister inom Medical Affairs
 • Specialister inom Pharmacovigilance (PV)
 • Specialister inom Quality Assurance (QA)
 • Specialister inom Regulatory Affairs (RA)
 • Specialister inom Supply Chain
 • Toxikologer
 • Utvecklingsingenjörer
 • Valideringsingenjörer

Nyfiken på nya utmaningar?

Här hittar du våra aktuella rekryteringar och konsultuppdrag.

Lediga jobb