Vi har specialistkompetenserna inom kemi och livsmedel

Kunskap och lång erfarenhet

Vi vill genom att leverera kompetens och rekrytera ledare och specialister bidra till konkurrenskraftiga och hållbara kemi- och livsmedelsföretag.

Med kunskap inom kemi- och livsmedelsteknisk sektor bidrar vi tillsammans med er till forskning, innovation, produktion och affärsutveckling. Vi jobbar tätt ihop med både väletablerade bolag och med mindre startup-bolag i expansionsfas.

Ditt bolag behöver förutsättningar för att växa och utvecklas. Vi erbjuder den kompetens ni behöver för er verksamhet genom konsulter, rekrytering och managementuppdrag.

Rätt kompetens är avgörande för er framgång. QRIOS MINDS GO FURTHER.

Vanliga tjänster och roller

 • Account Managers
 • Account Managers Food and Nutrion
 • Account Managers Food and Water Safety
 • Affärsutvecklare
 • Analytiska kemister
 • Beräkningsingenjörer
 • Bioanalytiker
 • Biokemister
 • Brand Manager
 • Bryggningstekniker
 • Chief Scientific Officers (CSO)
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Food Regulatory support
 • Forskare
 • Forskningschefer
 • Forskningsingenjörer
 • Förpackningsspecialister
 • Gruppchefer
 • Kemitekniker
 • Kvalitetschefer
 • Kvalitetsingenjörer
 • Laboratorieassistenter
 • Laboratoriechefer
 • Laboratorieingenjörer
 • Livsmedelsforskare
 • Livsmedelsingenjörer
 • Livsmedelskemister
 • Mikrobiologer
 • Miljöingenjörer
 • Modellerare
 • Molekylärbiologer
 • Oorganiska kemister
 • Organiska kemister
 • Personal inom produktion
 • Personal inom Quality Control (QC)
 • Platschef
 • Processingenjörer
 • Processkemister
 • Processoperatörer
 • Processtekniker
 • Produktchefer
 • Produktionschefer
 • Produktspecialister
 • Produktsäkerhetsspecialister
 • Produktutvecklare
 • Produktägare
 • Projektledare inom tillverkning
 • Sensoriker
 • Serviceingenjörer
 • Simulerare
 • Simuleringsingenjörer
 • Specialister inom EU legislation
 • Specialister inom fermentering
 • Specialister inom Food Safety
 • Specialister inom nutrition och hälsa
 • Specialister inom Supply Chain
 • Synteskemister
 • Tekniska säljare

Nyfiken på nya utmaningar?

Här hittar du våra aktuella rekryteringar och konsultuppdrag.

Lediga jobb