Vi är starka inom specialistkompetenser för bioteknikindustrin

Kunskap om hela kedjan

Vi har kunskap om hela kedjan, från forskning och utveckling, tillverkning och kommersialisering.

Tillsammans med er bidrar vi till utvecklingen genom att se till att ni får rätt kompetens för er verksamhet. Vi samarbetar med bioteknikbolag i varierande storlek och mognad. Både inom storskalig produktion och innovativa start-up bolag.

Ditt bolag behöver förutsättningar för att växa och utvecklas. Rätt kompetens är avgörande för er framgång.

Vi erbjuder den kompetens ni behöver för er verksamhet genom konsulter, rekrytering och managementuppdrag. QRIOS MINDS GO FURTHER.

Vanliga tjänster och roller

 • Affärsutvecklare
 • Analytiska kemister
 • Applikationsspecialister
 • Bioinformatiker
 • Biokemister
 • Biomedicinska analytiker
 • Biostatistiker
 • Cellbiologer
 • Chief Scientific Officers (CSO)
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Forskare
 • Forskningschefer
 • Forskningsingenjörer
 • Gruppchefer
 • Kvalitetschefer
 • Laboratorieassistenter
 • Laboratoriechefer
 • Laboratorieingenjörer
 • Materialkemister
 • Mikrobiologer
 • Modellerare
 • Molekylärbiologer
 • Organiska kemister
 • Personal inom produktion
 • Personal inom Quality Control (QC)
 • Processingenjörer
 • Processoperatörer
 • Processtekniker
 • Produktchefer
 • Produktionschefer
 • Produktspecialister
 • Projektledare inom prekliniska och kliniska studier
 • Projektledare inom tillverkning
 • Serviceingenjörer
 • Simulerare
 • Specialister inom Medical Affairs
 • Specialister inom Quality Assurance (QA)
 • Specialister inom Regulatory Affairs (RA)
 • Tekniska säljare
 • Utvecklingsingenjörer

Nyfiken på nya utmaningar?

Här hittar du våra aktuella rekryteringar och konsultuppdrag.

Lediga jobb