Vattenstrateg till Tyresö kommun

Vattenstrateg till Tyresö kommun

Tyresö kommun växer – kanske vill just du vara med och forma framtidens Tyresö tillsammans med oss?

Tyresö har en vacker och storslagen natur. De blåa och gröna miljöerna är en del av Tyresös identitet. Som vattenstrateg i Tyresö kommun får du möjlighet att utveckla dessa miljöer och bidra till att medborgarna i Tyresö kommun har tillgång till levande och omtyckta vattenmiljöer.

Tyresö är en expansiv kommun med visioner om att dagens 49 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035. Det ställer höga krav på vår samhällsbyggnadsutveckling och öppnar upp möjligheter för ett kreativt arbete där vi söker nytänkande och resilienta lösningar. Vi vill göra skillnad och ligga steget före, fortsätta att utvecklas och vara i framkant för ett hållbart samhälle.

Tyresö kommun vill vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Genom bland annat återkommande kompetensutveckling och goda anställningsvillkor skapar Tyresö kommun tillsammans med medarbetarna ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner och en arbetsbelastning som ger bra balans mellan arbete och fritid.

Om tjänsten

Som vattenstrateg i Tyresö kommun ansvarar du för det kommunövergripande strategiska arbetet för en god vattenstatus i kommunens yt- och grundvatten. Det innebär arbete med styrning och samordning av kommunens åtgärdsarbete för att uppnå de nationella och kommunala målsättningarna på vattenområdet. Du har stora möjligheter att göra skillnad genom att genomföra konkreta vattenvårdsåtgärder och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart nyttjande av kommunens vattenresurser. I tjänsten ingår också att ansvara för det strategiska arbetet internt på samhällsbyggnadskontoret för minskade översvämningsrisker i den översiktliga planeringen.

Idag arbetar kommunen exempelvis med planering och genomförande av åtgärder för god vattenstatus i Drevviken och Öringesjön, dammutrivningar för fria vandringsvägar och naturligare flöden i Tyresön, planering för återställning av våtmarker samt framtagande av strukturplaner för hantering av översvämningsrisker. Det blir din uppgift att fortsätta driva och utveckla detta arbete likväl som att initiera och realisera nya projekt för en bättre vattenmiljö i Tyresö kommun.

I din roll har du ett nära samarbete med övriga strateger på Strategiavdelningen där ni tillsammans arbetar med att styra samhällsutvecklingen för att uppnå kommunens hållbarhetsmål. Du representerar också kommunen i kontakter med andra kommuner, statliga myndigheter, intresseorganisationer, media och medborgare.

Tjänsten är placerad på enheten för Hållbarhet och mobilitet på Samhällsbyggnadskontorets strategiavdelning. På enheten finns idag vattenstrateg, kommunekolog, naturvårdsstrateg, miljö-/naturutredare, hållbarhetsstrateg, strategisk landskapsarkitekt, strategiska trafikplanerare, VA-strateg, senior rådgivare (ekologi och naturvård), koordinator och en enhetschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda och driva arbetet för fria vandringsvägar och naturligare flöden i Tyresån.

 • Leda och driva arbetet för en god vattenstatus i Öringesjön.

 • Ta fram ytterligare lokala åtgärdsprogram för enskilda vattenförekomster och samordna genomförandet av åtgärder.

 • Styra, samordna och återrapportera kommunens åtgärdsarbete som följer av vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

 • I samarbete med övriga på strategiavdelningen ta fram en ny strategi för utveckling av Tyresös blå och gröna miljöer som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

 • Leda och delta i strategiavdelningens arbete med förstudier i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen med fokus på vattenfrågor.

 • Representera kommunen i kommungemensamma vattensamarbeten som rör åtgärdsplanering, genomförande av åtgärder och miljöövervakning.

 • Ta fram strukturplaner och andra översiktliga planeringsunderlag för Samhällsbyggnadskontorets arbete med hantering av översvämningsrisker.

Vem är du?

Vi söker i första hand dig som har arbetslivserfarenhet av strategiskt vattenmiljöarbete, gärna inom politiskt styrd organisation. Du har också erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt den lagstiftning som följer av EUs vattendirektiv och är väl insatt i arbetet med statusbedömningar, påverkansanalyser, åtgärdsplanering, miljöövervakning och samverkan. Du har en högskoleutbildning inom biologi, limnologi, marinbiologi, ekologi, vattenvård, hydrologi, vatten- och miljöteknik eller motsvarande. Du hanterar svenska väl i tal och skrift då arbetet innebär kommunikation med både tjänstepersoner, medborgare och politiker samt att författa beslutsunderlag. Vi ser gärna att du har kunskap inom PBL och Miljöbalken. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med planering och utredning av översvämningsrisker samt god kännedom om hydraulisk modellering.

För att lyckas i rollen är du analytisk och lösningsorienterad och har god förmåga att sätta enskilda frågor i ett större helhetsperspektiv för att ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Du har mycket god samarbetsförmågaär självständig, initiativtagande, drivande och har en vilja att söka nya lösningar. Du är intresserad av att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom vattenområdet. Du är ansvarstagande och kan planera och prioritera ditt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. 

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Välkommen med din ansökan!

#LI-MM

Fakta

 • Bransch

  Engineering

 • Stad

  Stockholm

 • Sista ansökningsdag

  2022-12-05

 • Ansök här

Har du frågor?