Sektionschef Fysisk planering

Är du en relationsbyggande ledare som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling i Uppsala?

Den nybildade sektionen Sektionen Fysisk planering arbetar i tätt samarbete med Uppsala kommun och ansvarar för hur Uppsala Vatten tar hand om och levererar planeringsförutsättningar till kommunen. Detta innebär t.ex. att företräda bolaget i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen, från bygglov, detaljplaner till översiktsplan, planeringsansvar för dagvatten och dagvattenhantering, förvalta och utveckla rutiner för markanvändning till skydd av grundvattnet, förvalta och utveckla Uppsala kommuns vattentjänstplan/VA-plan och att utveckla vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkterna. I teamet arbetar åtta medarbetare.

Din arbetsplats

Som sektionschef tar du ett helhetsansvar för verksamheten, ekonomi och budget, personal och arbetsmiljö. Du leder och fördelar det löpande arbetet inom sektionen, formulerar och kommunicerar mål och förväntningar till medarbetare, resultatuppföljning och ständiga förbättringar. Du ger förutsättningar och möjlighet till medinflytande, samverkan, trivsel, utveckling och lärande inom teamet.Du rapporterar till avdelningschef och deltar i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med ytterligare två sektionschefer. Du har din arbetsplats i våra nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park och det finns möjlighet till distansarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig med:

 • Erfarenhet från arbete i en strategisk, ledande befattning med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

 • God förståelse för VA- och avfallsplanering kopplat till kommunal samhällsplanering

Det är meriterande med kunskaper i plan- och bygglagen, miljöbalken eller kunskaper om allmänna vattentjänster. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, ”vi är lyhörda, framsynta och nyfikna”, samt tillämpar dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är en relationsbyggare med god kommunikativ förmåga som har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förhandling.  

Övrig information

En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.

Om Uppsala Vatten

Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala. Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta

 • Bransch

  Engineering

 • Stad

  Uppsala

 • Sista ansökningsdag

  2024-04-20

 • Ansök här

Har du frågor?

May Molin, Sr rekryetringskonsult