Erfaren avfalls- och deponihandläggare

Ansök via denna länk:

https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=e6e1f294-27ab-4c31-99aa-4c5c2caf803f

Om arbetsplatsen

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI har även en nyckelroll genom sitt nationella ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

SGI har en nyckelroll när det gäller efterbehandling av förorenade områden genom vårt nationella ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom området. Just nu har du möjlighet att bli en del av oss, då vi har en tjänst som avfalls- och deponihandläggare ledig.

Vi söker dig som vill omsätta din kunskap i praktisk nytta och samtidigt leda projekt för kunskapsutveckling inom avfalls- och deponiområdet.

Är du intresserad av att arbeta med en kombination av tillämpad forskning och utveckling med fokus på olika aspekter av förorenade områden inklusive avfalls- och deponifrågor?
Då är arbetet som avfalls- och deponihandläggare på SGI något för dig!

Den lediga tjänsten hör till avdelningen Mark- och vattenmiljö. Avdelningen arbetar med att ta fram och implementera ny kunskap om förorenade områden, deponier, PFAS, förorenade sediment och jordmassor samt materialkarakterisering. Till avdelningen hör också ett miljölaboratorium.

Arbetsuppgifter

Som avfalls- och deponihandläggare på SGI arbetar du tillsammans med både miljögeotekniska och geotekniska experter. Det finns stora möjligheter att själv påverka arbetet, framför allt när det gäller olika utvecklings- och forskningsprojekt. I arbetet ingår bland annat att:
– ge stöd till Naturvårdsverket i tekniska frågor om avfall och
deponier,
– ge stöd till handläggare på länsstyrelser och kommuner i
deras arbete med tillsyn och prövning av
avfallshanteringsanläggningar och deponianläggningar,
– uppdatera den frågebank som SGI utvecklat, se
https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/deponi/fragor-svar/
– initiera, bedriva och leda utrednings- och utvecklingsprojekt
inom avfalls- och deponiområdet inklusive masshantering,
– föreläsa i olika sammanhang och skriva vägledningsmaterial,
– skriva remissyttranden.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot miljöteknik eller väg- och vattenbyggnad eller annan inriktning som SGI bedömer lämplig för tjänsten. Du ska ha flerårig erfarenhet från konsult- eller myndighetsverksamhet inom avfalls- och deponiområdet samt vara en erfaren och skicklig projektledare. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i miljörätt, särskilt inom avfalls- och deponiområdet och kan tillämpa dina juridiska kunskaper i praktiken. Arbetet kräver en god administrativ förmåga och du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. SGI har många internationella kontakter, så goda kunskaper i engelska behövs också. Erfarenhet av forskning- och utvecklingsprojekt inom avfalls- och deponiområdet eller förorenade områden är meriterande.

Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du gärna delar med dig av dina kunskaper och idéer. Du har också god förmåga att driva arbeten självständigt och att leda en projektgrupp. Du ska även trivas med att vara medarbetare i projektgrupper som leds av andra. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både inom och utanför SGI, behöver du vara utåtriktad och lyhörd samt ha god kommunikativ förmåga och kunna skapa förtroendefulla och professionella relationer.

För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens värdegrund, den hittar du här: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/.

Fakta

  • Bransch

    Engineering

  • Stad

    Linköping

  • Sista ansökningsdag

    2023-04-24

  • Ansök här

Har du frågor?