Elsäkerhetsansvarig

Vill du ta chansen att delta i de riktigt stora underhålls- och nyinvesteringsprojekten? Här får du möjligheten att tillsammans med 300 personer på raffinaderiet bidra till en säker arbetsplats där vi värnar om vår miljö. Du kommer att tillhöra underhållsorganisationen som är 50 personer. Ditt huvudansvarsområde är att förvalta och utveckla Nynas el-anläggning.

Vi söker till Nynas en entusiastisk Elsäkerhetsansvarig. Rollen går ut på att vara ett gränssnitt mellan å ena sidan myndigheter och lagar, och å andra sidan raffinaderiets nuvarande behov av el-underhåll och framtida behov av att utveckla el-anläggningen. Du är ansvarig för att organisationen efterlever elsäkerheten. Du som söker har fullständig auktorisation (A) enligt ELSÄK-FS 2017:4.

Välkommen med din ansökan redan idag. Tjänsten är heltid, tillsvidare och placerad i Nynäshamn. Välkommen med din ansökan nu!
#LI-JJ1

Om tjänsten

Tillsammans med övriga ansvariga inom organisationen deltar du i planeringen och utförandet av framförallt långsiktiga strategiska beslut, men även som el-teknisk rådgivare i dagliga operativa frågor. Du blir en del av Maintenance project gruppen som tillsammans med kollegor inom disciplinerna; mekanik, el, automation och instrument agerar som sponsor/beställare av tekniska projekt och agerar projektmottagare. I din roll förväntas du kunna delegera ansvar till, och utbilda, elektriker så att direktiv och lagar efterlevs. Raffinaderiet har en egen el & instrumentverkstad med ca 10 tekniker som utför det dagliga underhållet och reparationer av el och instrumentutrustning.

Arbetsuppgifter i korthet:
• Säkerställa efterlevnad av lagar och regleringar inom elsäkerhetsområdet
• Utföra kontroll av högspänningsanläggningar före driftsättning.
• Utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät
• Driva egenkontrollprogram & utbilda personal i elsäkerhetsfrågor
• Ansvara för myndighetskontakter och relationer med certifieringsorgan
• Uppdatera policys och interna tekniska standarder
• Utvärdera externa leverantörers efterlevnad av gällande lagar och regler
• Sponsra utveckling av elanläggningen genom att initiera projekt

Vem är du?

Vi söker dig med akademisk utbildning inom el-området och/eller mångårig erfarenhet av elsäkerhetsfrågor inom industrin. Det innebär att du också har fullständig auktorisation (A) enligt ELSÄK-FS 2017:4.
Det är meriterande med erfarenhet från processindustrin men även tillverkande industri i bred bemärkelse är relevant. Om du har rätt personlighet och har de rätta behörigheterna kan även en bakgrund från avancerade installationsintensiva fastigheter vara en lämplig bakgrund. Du trivs lika bra på golvet med operativt arbete likväl som du gillar att planera och jobba långsiktigt för att förbättra anläggningen och dess utrustning.
Som person är du strukturerad med en utvecklad förmåga att planera och leverera mot uppsatta mål. Du trivs med att kommunicera med människor, både externt och internt. Du brinner för ditt kompetensområde och sätter en ära i att skapa förutsättningar för att Nynas ska ligga i framkant inom elsäkerhetsområdet. Du har hög integritet och är ansvarstagande. Du talar- och skriver svenska och engelska flytande.

Nynas omfattas av säkerhetsskyddslagen och tjänsten kan vara eller komma att bli inplacerad i säkerhetsklass.
Inom Nynas tillämpar vi slumpmässiga alkohol- och drogtester.

Om verksamheten

Nynas erbjuder bitumen och nafteniska specialprodukter för applikationer som berör människors liv varje dag, till exempel inom elektrifiering och väginfrastruktur. Vår kärnkompetens är att förädla tunga molekyler till högpresterande specialprodukter med lång livslängd.
Vi verkar på en internationell marknad med starkt fokus på Europa och vi har ett nära samarbete med kunderna för att skapa lösningar för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i omställningen till ett hållbart samhälle

Fakta

 • Bransch

  Engineering

 • Stad

  Stockholm

 • Anställningsform

  Tillsvidareanställning

 • Uppdragstyp

  Heltid

 • Sista ansökningsdag

  2022-09-07

 • Referensnummer

  368

 • Ansök här

Har du frågor?