Strategy

Fatta rätt beslut om morgondagen redan idag

Förändringstrycket på företag och företagsledningar är större än någonsin givet den snabba digitaliseringen, den hårdnande globala konkurrensen och svårheten i att attrahera kritiska förmågor och kompetenser.

Ofta uppstår utmaningarna p.g.a. att företagen i sitt strategi- och affärsplanearbete inte på ett tillräckligt tydligt sätt kopplar ihop affärsplaner och affärsstrategier med HR- och kompetensstrategier. Resultatet av detta blir att organisationen har utmaningar att leverera och prestera i linje med uppsatta lönsamhets- och tillväxtmål då det saknas kritiska kompetenser, förmågor och resurser.

Vi har förmågan att koppla ihop affärsstrategier med People/HR-strategier som tillsammans uppnår hållbar och lönsam tillväxt.

Några av de tjänster vi erbjuder

  • Business & People/HR-strategier och planer för hållbar, lönsam tillväxt
  • Strategisk kompetensförsörjning / Strategic Workforce Planning
  • Learning / Kompetensutvecklingsstrategi
  • Arbetsgivarerbjudande / Employer Value Proposition

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Klicka här!