Operational Efficiency

Fokusera er tid och era resurser på rätt saker

I denna snabba, föränderliga värld är det helt avgörande att företagen ständigt utvecklar och effektiviserar sin verksamhet för att vara konkurrenskraftiga. Vi fokuserar på Business & People Excellence, d.v.s. hur människor samverkar för att uppnå konkret affärsvärde på ett smidigt och effektivt sätt. Utgångspunkten är affären och verksamhetens mål där vi med faktabaserad analys identifierar utvecklingsområden för ökad effektivitet och ökad produktivitet.

Några av de tjänster vi erbjuder

  • Verksamhetsstyrning och affärsledning
  • Organisations- och processutveckling
  • Performance Management
  • Kompetenskartläggning och kompetensutveckling
  • Utvärdering, förbättring och upphandling av digitala system och plattformar

Q-rate – Identifiera vad ni kan effektivisera – snabbt och enkelt!

Genom vår effektivitetskartläggning Q-rate hjälper vi er att få fram fakta om era största effektivitetshinder och förslag på förbättringar. Vi vänder oss till en eller flera av era avdelningar och låter dem i ett första steg svara på en enkät hur de kan jobba smidigare, smartare och mer effektivt.

Med dessa fakta som grund sammanställer vi en rapport som ligger till grund för beslut och prioriteringar för att utveckla och effektivisera er verksamhet.

Ni kan ladda ner en kort presentation av Q-rate HÄR.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Klicka här!