Insights & Data Analytics

Välj en datadriven beslutsprocess och träffa rätt

Tillgång till relevant data är avgörande för hur företag utformar sina strategier och samtidigt säkerställer att verksamheten drivs på ett optimalt sätt. Men, för en majoritet av företagen är tillgången till relevant data en stor utmaning.

Vi ser att det är två olika perspektiv som behöver samverka,
1) Extern data i form av t.ex. undersökningar och analyser vilket vi kallar ”omvärldsdata”, och
2) Intern data i form av underlag och fakta om den egna verksamheten vilket vi kallar ”invärldsdata”.

Vi är en helhetsleverantör och genomför olika typer av undersökningar för att tolka och förstå ”omvärlden” och ”invärlden”. Dataunderlaget används i strategiutveckling och optimering och utveckling av verksamheten.

Vi har gedigen erfarenhet och leder hela processen, från identifierande av relevanta datakällor till analys, visualisering och framtagande av dashboards till kunden. Detta arbete innefattar ofta även framtagande av KPI:er och åtgärdsplaner.

Några av de tjänster vi erbjuder

 • Marknads-, konkurrent-, kund-, varumärkes- och omvärldsundersökningar
 • Arbetsgivarvarumärke / Employer Brand
 • Interna undersökningar med fokus på medarbetare, kvalitet och prestation
 • Performance Evaluation
  • Digital Maturity
  • Talent Attraction
  • Learning & Training
  • Efficiency Improvements
  • Sales & Marketing
 • Business & People Data & Analytics
  • Identifiera och extrahera relevant data
  • Analysera och visualisera relevant data
  • Sätta KPI:er och tracking-verktyg

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Klicka här!